Lacalut зубная паста отбеливающая
1380 тг.
{"id":1271,"name":"Lacalut \u0437\u0443\u0431\u043d\u0430\u044f \u043f\u0430\u0441\u0442\u0430 \u043e\u0442\u0431\u0435\u043b\u0438\u0432\u0430\u044e\u0449\u0430\u044f","image":"..\/..\/images\/uploads\/18706af7534400a6ae5d4198b2dce9b7.JPG","short_descriptions":"75 \u043c\u043b","reviews_count":0,"reviews_rating":0,"price":1380,"multiplier":"","unit":"\u0448\u0442","increment":"1","discount":null,"shall_buy":null,"present":null}
SENSODYNE восстановление и защита
1380 тг.
{"id":2307,"name":"SENSODYNE \u0432\u043e\u0441\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0438 \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u0430","image":"..\/..\/images\/uploads\/c2f1a0225af571d4709f049a6c26631d.jpg","short_descriptions":"75\u043c\u043b","reviews_count":0,"reviews_rating":0,"price":1380,"multiplier":"","unit":"\u0448\u0442","increment":"1","discount":null,"shall_buy":null,"present":null}
Lacalut Зубная паста "White Alpenminze"
1350 тг.
{"id":5573,"name":"Lacalut \u0417\u0443\u0431\u043d\u0430\u044f \u043f\u0430\u0441\u0442\u0430 \"White Alpenminze\"","image":"..\/..\/images\/uploads\/d2feda572e2201312b4e035f91385c32.jpg","short_descriptions":"75\u043c\u043b","reviews_count":0,"reviews_rating":0,"price":1350,"multiplier":"","unit":"\u0448\u0442","increment":"1","discount":null,"shall_buy":null,"present":null}
Lacalut Зубная паста "White & Repair"
1220 тг.
{"id":5571,"name":"Lacalut \u0417\u0443\u0431\u043d\u0430\u044f \u043f\u0430\u0441\u0442\u0430 \"White & Repair\"","image":"..\/..\/images\/uploads\/30a6bc89f848887ea7ecbb6b6c3e4c8d.jpg","short_descriptions":"50\u043c\u043b","reviews_count":0,"reviews_rating":0,"price":1220,"multiplier":"","unit":"\u0448\u0442","increment":"1","discount":null,"shall_buy":null,"present":null}
COLGATE SENSITIVE PRO RELIEF
1180 тг.
{"id":4729,"name":"COLGATE SENSITIVE PRO RELIEF","image":"..\/..\/images\/uploads\/0bd7f70ecf7148c88f5770e32a9f0e48.png","short_descriptions":"75\u043c\u043b","reviews_count":0,"reviews_rating":0,"price":1180,"multiplier":null,"unit":"\u0448\u0442","increment":"1","discount":null,"shall_buy":null,"present":null}
Зубная паста LACALUT white
1175 тг.
{"id":2337,"name":"\u0417\u0443\u0431\u043d\u0430\u044f \u043f\u0430\u0441\u0442\u0430 LACALUT white","image":"..\/..\/images\/uploads\/82b61dc84afa8d42ba052b3673e4e1d0.jpg","short_descriptions":"50\u043c\u043b","reviews_count":0,"reviews_rating":0,"price":1175,"multiplier":"","unit":"\u0448\u0442","increment":"1","discount":null,"shall_buy":null,"present":null}
Lacalut Зубная паста "Flora"
1160 тг.
{"id":5569,"name":"Lacalut \u0417\u0443\u0431\u043d\u0430\u044f \u043f\u0430\u0441\u0442\u0430 \"Flora\"","image":"..\/..\/images\/uploads\/2f6183202750179b00037eaa34a03e6c.jpg","short_descriptions":"50\u043c\u043b","reviews_count":0,"reviews_rating":0,"price":1160,"multiplier":"","unit":"\u0448\u0442","increment":"1","discount":null,"shall_buy":null,"present":null}
Lacalut Зубная паста "Duo"
1010 тг.
{"id":5578,"name":"Lacalut \u0417\u0443\u0431\u043d\u0430\u044f \u043f\u0430\u0441\u0442\u0430 \"Duo\"","image":"..\/..\/images\/uploads\/bd7bc73aa713a186be0524d990c3daa6.jpg","short_descriptions":"75\u043c\u043b","reviews_count":0,"reviews_rating":0,"price":1010,"multiplier":"","unit":"\u0448\u0442","increment":"1","discount":null,"shall_buy":null,"present":null}
Зубная паста Lacalut Multi-effect
970 тг.
{"id":5575,"name":"\u0417\u0443\u0431\u043d\u0430\u044f \u043f\u0430\u0441\u0442\u0430 Lacalut Multi-effect","image":"..\/..\/images\/uploads\/bd889a5b0703564b3d9d597a4dd6e27b.jpg","short_descriptions":"75\u043c\u043b","reviews_count":0,"reviews_rating":0,"price":970,"multiplier":"","unit":"\u0448\u0442","increment":"1","discount":null,"shall_buy":null,"present":null}
Зубная паста Colgate Total 12 Чистая мята
950 тг.
{"id":921,"name":"\u0417\u0443\u0431\u043d\u0430\u044f \u043f\u0430\u0441\u0442\u0430 Colgate Total 12 \u0427\u0438\u0441\u0442\u0430\u044f \u043c\u044f\u0442\u0430","image":"..\/..\/images\/uploads\/c08deaf537ec9caa27972c3569428ff5.JPG","short_descriptions":"125 \u043c\u043b","reviews_count":0,"reviews_rating":0,"price":950,"multiplier":null,"unit":"\u0448\u0442","increment":"1","discount":null,"shall_buy":null,"present":null}
Зубная паста LACALUT sensitive
875 тг.
{"id":2336,"name":"\u0417\u0443\u0431\u043d\u0430\u044f \u043f\u0430\u0441\u0442\u0430 LACALUT sensitive","image":"..\/..\/images\/uploads\/e108ee9dcae065202fd04ffba70239e6.JPG","short_descriptions":"50\u043c\u043b","reviews_count":0,"reviews_rating":0,"price":875,"multiplier":"","unit":"\u0448\u0442","increment":"1","discount":null,"shall_buy":null,"present":null}
Зубная паста Lacalut teens 8+
860 тг.
{"id":5926,"name":"\u0417\u0443\u0431\u043d\u0430\u044f \u043f\u0430\u0441\u0442\u0430 Lacalut teens 8+","image":"..\/..\/images\/uploads\/a949a8c9049e84d26bfae5b544c2a502.jpg","short_descriptions":"50\u043c\u043b","reviews_count":0,"reviews_rating":0,"price":860,"multiplier":"","unit":"\u0448\u0442","increment":"1","discount":null,"shall_buy":null,"present":null}
Зубная паста SPLAT ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ защита от кариеса и профилактика заболеваний десен
830 тг.
{"id":2283,"name":"\u0417\u0443\u0431\u043d\u0430\u044f \u043f\u0430\u0441\u0442\u0430 SPLAT \u0417\u0415\u041b\u0415\u041d\u042b\u0419 \u0427\u0410\u0419 \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u0430 \u043e\u0442 \u043a\u0430\u0440\u0438\u0435\u0441\u0430 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0438\u043b\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0430 \u0437\u0430\u0431\u043e\u043b\u0435\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0434\u0435\u0441\u0435\u043d","image":"..\/..\/images\/uploads\/483c4e8824df120bdf44df02dcaf0735.jpg","short_descriptions":"100\u043c\u043b","reviews_count":0,"reviews_rating":0,"price":830,"multiplier":"","unit":"\u0448\u0442","increment":"1","discount":null,"shall_buy":null,"present":null}
SPLAT Ликвум-гель
830 тг.
{"id":2279,"name":"SPLAT \u041b\u0438\u043a\u0432\u0443\u043c-\u0433\u0435\u043b\u044c","image":"..\/..\/images\/uploads\/1c8d74213dd471a372e5a897d00d6ada.jpg","short_descriptions":"100\u043c\u043b","reviews_count":0,"reviews_rating":0,"price":830,"multiplier":"","unit":"\u0448\u0442","increment":"1","discount":null,"shall_buy":null,"present":null}
COLGATE OPTIC WHITE Искрящаяся белизна
820 тг.
{"id":4740,"name":"COLGATE OPTIC WHITE \u0418\u0441\u043a\u0440\u044f\u0449\u0430\u044f\u0441\u044f \u0431\u0435\u043b\u0438\u0437\u043d\u0430","image":"..\/..\/images\/uploads\/14ffe6ac6c9e7eeb8d4d90d193d2ca14.png","short_descriptions":"75\u043c\u043b","reviews_count":0,"reviews_rating":0,"price":820,"multiplier":null,"unit":"\u0448\u0442","increment":"1","discount":null,"shall_buy":null,"present":null}
Colgate OPTIC WHITE мгновенный
820 тг.
{"id":2295,"name":"Colgate OPTIC WHITE \u043c\u0433\u043d\u043e\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439","image":"..\/..\/images\/uploads\/2d40ce57fc3182db3671d57f0b9d3961.jpg","short_descriptions":"75\u043c\u043b","reviews_count":0,"reviews_rating":0,"price":820,"multiplier":null,"unit":"\u0448\u0442","increment":"1","discount":null,"shall_buy":null,"present":null}
Lacalut Зубная паста "Alpin"
770 тг.
{"id":5570,"name":"Lacalut \u0417\u0443\u0431\u043d\u0430\u044f \u043f\u0430\u0441\u0442\u0430 \"Alpin\"","image":"..\/..\/images\/uploads\/da468bce9cc5d4dba648bc65d1ccc1c1.jpg","short_descriptions":"50\u043c\u043b","reviews_count":0,"reviews_rating":0,"price":770,"multiplier":"","unit":"\u0448\u0442","increment":"1","discount":null,"shall_buy":null,"present":null}
Зубная паста LACALUT aktiv herbal
770 тг.
{"id":2338,"name":"\u0417\u0443\u0431\u043d\u0430\u044f \u043f\u0430\u0441\u0442\u0430 LACALUT aktiv herbal","image":"..\/..\/images\/uploads\/67da21991d9deb4c9ef33c4301027498.jpg","short_descriptions":"50\u043c\u043b","reviews_count":0,"reviews_rating":0,"price":770,"multiplier":"","unit":"\u0448\u0442","increment":"1","discount":null,"shall_buy":null,"present":null}
Lacalut Зубная паста "Basic"
770 тг.
{"id":5577,"name":"Lacalut \u0417\u0443\u0431\u043d\u0430\u044f \u043f\u0430\u0441\u0442\u0430 \"Basic\"","image":"..\/..\/images\/uploads\/b801231874542a8a3d3df33bd893a6be.jpg","short_descriptions":"75\u043c\u043b","reviews_count":0,"reviews_rating":0,"price":770,"multiplier":"","unit":"\u0448\u0442","increment":"1","discount":null,"shall_buy":null,"present":null}
Зубная паста Lacalut "Aktiv"
770 тг.
{"id":5499,"name":"\u0417\u0443\u0431\u043d\u0430\u044f \u043f\u0430\u0441\u0442\u0430 Lacalut \"Aktiv\"","image":"..\/..\/images\/uploads\/6d95392321cfe2b2a321c5bf18bad8cd.jpg","short_descriptions":"50\u043c\u043b","reviews_count":0,"reviews_rating":0,"price":770,"multiplier":"","unit":"\u0448\u0442","increment":"1","discount":null,"shall_buy":null,"present":null}
Lacalut Зубная паста "Basic" черная смородина и имбирь
765 тг.
{"id":4754,"name":"Lacalut \u0417\u0443\u0431\u043d\u0430\u044f \u043f\u0430\u0441\u0442\u0430 \"Basic\" \u0447\u0435\u0440\u043d\u0430\u044f \u0441\u043c\u043e\u0440\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0438 \u0438\u043c\u0431\u0438\u0440\u044c","image":"..\/..\/images\/uploads\/6204d88e484d90c81500973931fe7f7c.jpg","short_descriptions":"75\u043c\u043b","reviews_count":0,"reviews_rating":0,"price":765,"multiplier":"","unit":"\u0448\u0442","increment":"1","discount":null,"shall_buy":null,"present":null}
Lacalut Зубная паста "Basic" цитрусовый вкус
765 тг.
{"id":5576,"name":"Lacalut \u0417\u0443\u0431\u043d\u0430\u044f \u043f\u0430\u0441\u0442\u0430 \"Basic\" \u0446\u0438\u0442\u0440\u0443\u0441\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0432\u043a\u0443\u0441","image":"..\/..\/images\/uploads\/ba7e0e7c3e0df5c6c760584725eaa43f.jpg","short_descriptions":"75\u043c\u043b","reviews_count":0,"reviews_rating":0,"price":765,"multiplier":"","unit":"\u0448\u0442","increment":"1","discount":null,"shall_buy":null,"present":null}
Lacalut Зубная паста "Fluor"
760 тг.
{"id":5568,"name":"Lacalut \u0417\u0443\u0431\u043d\u0430\u044f \u043f\u0430\u0441\u0442\u0430 \"Fluor\"","image":"..\/..\/images\/uploads\/5f0d493dcc719bc3883657881d63d0d9.jpg","short_descriptions":"50\u043c\u043b","reviews_count":0,"reviews_rating":0,"price":760,"multiplier":"","unit":"\u0448\u0442","increment":"1","discount":null,"shall_buy":null,"present":null}
Зубная паста SPLAT АКТИВ здоровье десен и комплексный уход за полостью рта
750 тг.
{"id":2276,"name":"\u0417\u0443\u0431\u043d\u0430\u044f \u043f\u0430\u0441\u0442\u0430 SPLAT \u0410\u041a\u0422\u0418\u0412 \u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432\u044c\u0435 \u0434\u0435\u0441\u0435\u043d \u0438 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0441\u043d\u044b\u0439 \u0443\u0445\u043e\u0434 \u0437\u0430 \u043f\u043e\u043b\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0440\u0442\u0430","image":"..\/..\/images\/uploads\/ef0b5f70b7a3e85491ade6bebe77d588.jpg","short_descriptions":"100\u043c\u043b","reviews_count":0,"reviews_rating":0,"price":750,"multiplier":"","unit":"\u0448\u0442","increment":"1","discount":null,"shall_buy":null,"present":null}